اطلاعات تماس
مرکزی: اصفهان، خیابان وحید، نبش ک 32 قالیشویی زنده رود در محدوده کشاورزی، دروازه شیراز، حکیم نظامی، آپادانا، جابر، شیخ بهایی و کلیه مناطق اصفهان دارای شعبه است.
09139090643

کیفیت بالابرچسب

فرش دست بافت  انسان ها از بدو زندگی به دنبال کمال،پیشرفت و راحتی بودند ، و به دبال آسایش هر چه بیشتر بودند این آسایش و راحتی شامل ملزومات محل زندگیشان نیز می شد که یکی از این موارد به کاربردن

فرش هایه جمع آوری شده از مشتریان توسط نیروهایه قالیشویی به کارخانه هایه قالیشویی برده می شود،در کارخانه قالیشویی خوب دستگاه هایه  شت وشویه عالی و پیشرفته ،نیروهایه خبره و از همه مهمتر مواد شوینده متناسب با بافت فرش باید