اطلاعات تماس
مرکزی: اصفهان، خیابان وحید، نبش ک 32 قالیشویی زنده رود در محدوده کشاورزی، دروازه شیراز، حکیم نظامی، آپادانا، جابر، شیخ بهایی و کلیه مناطق اصفهان دارای شعبه است.
09139090643

پالازبرچسب

موکت هایی که کف منزل چسبیده شده است و امکان کندن و جابجایی ندارد باید در منزل شسته شود، قالیشویی موظف است نیروهایه  کاری ماهر با تجهیزات حرفه ای که حداقل میزان کثیفی و شلوغی رو داشته باشد ارسال کند