اطلاعات تماس
مرکزی: اصفهان، خیابان وحید، نبش ک 32 قالیشویی زنده رود در محدوده کشاورزی، دروازه شیراز، حکیم نظامی، آپادانا، جابر، شیخ بهایی و کلیه مناطق اصفهان دارای شعبه است.
09139090643

ضمانتبرچسب

بهترین روش معرفی شده در نگهداری از ریشه فرش استفاده از کاور برای کاور نمودن ریشه فرش است . جنس کاورها مختلف است بهترین جنس کاورها نوع توری آن می باشد . تبادل هوا در کاور توری از پوسیدگی ریشه