اطلاعات تماس
مرکزی: اصفهان، خیابان وحید، نبش ک 32 قالیشویی زنده رود در محدوده کشاورزی، دروازه شیراز، حکیم نظامی، آپادانا، جابر، شیخ بهایی و کلیه مناطق اصفهان دارای شعبه است.
09139090643

رنگبرداریبرچسب

رفوگری کاری است که معمولا نیازمند به مهارت خاص و تجربه کافی می باشد ،و افرادی که در این زمینه فعالیت دارند باید دارای سابقه طولانی در بافت،رنگرزی،شناخت رنگ و مواد اولیه فرش باشند.معمولا عملیات تکمیلی و رفو بر روی