اطلاعات تماس
مرکزی: اصفهان، خیابان وحید، نبش ک 32 قالیشویی زنده رود در محدوده کشاورزی، دروازه شیراز، حکیم نظامی، آپادانا، جابر، شیخ بهایی و کلیه مناطق اصفهان دارای شعبه است.
09139090643

بید خوردگیبرچسب

حشره  بید نوعی پروانه کوچک است که میتواند خسارت زیادی به انواع مدل هایه فرش دست بافت بزند ، لاروهای این حشره باعث خورده شدن فرش می شوند که به اصطلاح به آن بید خوردگی فرش گفته می شود.اگر فرش