اطلاعات تماس
مرکزی: اصفهان، خیابان وحید، نبش ک 32 قالیشویی زنده رود در محدوده کشاورزی، دروازه شیراز، حکیم نظامی، آپادانا، جابر، شیخ بهایی و کلیه مناطق اصفهان دارای شعبه است.
09139090643

استرلیزهبرچسب

برای شست شو فرش و موکت لازم است اصولی را رعایت کنید تا به فرش و موکت شما آسیب نرسد. اگر فرش های شما به قدری کثیف نیستند که بخواهید برای شست و شو آن را به قالیشویی بسپارید و یا